Yabancı Uyruklu Çalışma İzni

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’la birlikte dağınık ve karmaşık yasal düzenlemelere son verilerek, yabancı uyrukluların çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

“Yabancı uzman personel” ve “yabancı sanatçılara” Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı”nın görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”nca verilecek izinler için yapılacak başvurular, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nde belirtilen usule göre yapılmaktadır.

İkamet izni A,B,C grubu ülke vatandaşlarının Türkiye”ye geliş amaçlarına, ikamet izin çeşidine, önceki kayıtlarına göre yapılan değerlendirilmeye göre verilmektedir.

Kurt ve Koçak Danışmanlık çalışma amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi, zamanında bildirimlerin yapılması konularında danışmanlık yapmaktadır.

En Son Duyurular