Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

Toplu İş Hukuku Uygulamaları

(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu )

– 2821 ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,

– Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,

– Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,

– Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı

En Son Duyurular