Bordrolama Hizmetleri

–    Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması),

–    Personel ücret bordrolarının hazırlanması,

–    Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,

–    Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması,

–    Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin

En Son Duyurular