KK Danismanlik Tüm Yazıları

Yazar Kategori Duyurular

Mesleki yeterlilik belgesinde teşvik var

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ulusal yeterlilikler çerçevesinde meslek standartlarının hazırlanması ve mesleklerin belgelendirmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bir mesleği icra edenlerin, hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği ve o mesleğin hangi tehlikelere maruz kaldığı MYK tarafından kabul edilen meslek standartları ile birlikte belirlenmektedir. Bu anlamda çalışma hayatının düzenlenmesinde tek yetkili kurum olan MYK faaliyetleri, günümüzde karmaşık […]

Yazar Kategori Duyurular

İhracatçı Firma Yetkililerine Yeşil Pasaport Verilmesi

ihracatçıya yeşil pasaport uygulaması başladı. 1 milyon dolardan fazla ihracat yapan şirket, bir adet yeşil pasaport almaya hak kazanacak.  İhracatçı yeşil pasaportuna kavuştu Dünya İhracatçıya yeşil pasaport uygulaması başladı. 1 milyon dolardan fazla ihracat yapan şirket, bir adet yeşil pasaport almaya hak kazanacak. Ekonomi Bakanlığı bu yıl yaklaşık 22 bin ihracatçı firma yetkilisine hususi damgalı […]

Yazar Kategori Duyurular

Fazla çalışma onayında Yeni Düzenleme !

İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar ‘Fazla Çalışma’ olarak tanımlamıştır. Fazla çalışmanın hangi şartlarda yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Fazla çalışma, ancak ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yapılabilir. Başka bir ifadeyle, İş Kanunu’na göre fazla çalışma yapılması için; a) Ülkenin genel yararları, b) İşin niteliği, c) Üretimin […]

Yazar Kategori Duyurular

Esnafın İşsizlik Sigortası 2018’de başlıyor

Eski adıyla SSK’lı (4/a) olarak çalışanların işsiz kaldıkları dönemlerde bir gelir sağlanarak onların hem yeni bir iş bulmasına ve hem de iş buluncaya kadar en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kurulan işsizlik sigortası hem çalışanlar ve hem de ekonomimiz için adeta bir can damarı olmuştur. İşte uzun bir süredir esnaf ve sanatkârlar ile kendi nam […]

Yazar Kategori Duyurular

İcraya Konu Alacaklar Taksitlendiriyor!

SGK, icraya konu olan alacaklarının tahsil edilmesinin uzun sürmesi ve borçluların da taleplerini dikkate alarak alacakları konusunda yeni bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye SGK tarafından 2016-28 Sayılı Genelgede yer verilmiş olup icraya konu olan alacakların taksitlendirilebilmektedir. Taksitlendirme imkânı, yapılandırma niteliğinde değildir. SGK icraya konu edilen alacaklar, hukuk servisleri tarafından takip edilmektedir. İcra daireleri tarafından tahsil […]

Yazar Kategori Duyurular

“ÇALIŞANLARIMIZ ARALIKTA DA AYNI ÜCRETİ ALACAK”

“ÇALIŞANLARIMIZ ARALIKTA DA AYNI ÜCRETİ ALACAK” Başbakan Binali Yıldırım’ın asgari ücretin vergi diliminden kaynaklanan kesintilerden etkilenmemesi yönündeki açıklamalarını da anımsatan Sarıeroğlu, “Meclis açıldığında yapacağımız yasal düzenlemeyle asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin yaşadıkları kayıpları telafi edeceğiz. Hiç kimse asgari ücretin altında bir maaş almayacak. Ocak ayında belirlenen asgari ücret neyse çalışanlarımız aralık ayında da aynı ücreti alacak.” […]

Yazar Kategori Duyurular

Muvazaaya Yönelik Hazırlanan İş Müfettişi Raporuna İtiraz Süresi

11 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan 6552 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre, muvazaaya dayanan müfettiş raporuna karşı iş mahkemesine yapılacak itirazın süresi, raporun işverene tebliğ edildiği tarihten 6 işgünü iken, bu süre 30 işgünü olarak değiştirilmiştir. Buna göre alt işverenlik yönetmeliğinde yapılan düzenleme şöyledir; a.            Asıl işveren- alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine […]

Yazar Kategori Duyurular

Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik

25.08.2017 tarihli Resmî Gazete “İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup yapılan düzenlemeler şöyledir; Yeraltı Maden İşlerinde Çalışanların Haftalık/Günlük Çalışma Süresi 4 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 6645 Sayılı Torba yasayla yer altı maden işyerlerinde çalışanlar çalışma koşullarında birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi […]

Yazar Kategori Duyurular

YAPILANDIRMADA YENİ TAKSİT SÜRELERİ

6770 Sayılı Kanun’la yapılandırma başvurusunda bulunup, yapılandırma kurallarını ihlal edenler için yeni ödeme süreleri belirlenmiştir. Böylece yapılandırma başvurusu yapanlar için yeniden yapılandırmadan yararlanma imkânı sağlanmıştır. İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Yeni Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2017 İlk taksit ödemesi, yapılandırmadan yararlanmak için önemli olduğundan ilk taksit ödeme süresi için farklı bir tarihte ödeme süresi belirlenmiştir. Buna […]