Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE BAŞVURU ŞARTI ARANMAMAKTADIR

2017 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL, günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit etmiştir.

Buna göre 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar asgari ücret desteği verilecektir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup yararlanma şartlarını taşıyanlar herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Asgari ücret destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir.