Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

ESNAF AHİLİK SANDIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

2000 yılından beri işçiler için işsizlik sigortası uygulanıyor. Aradan geçen bu zamanda işsizlik sigortası ile birlikte önemli bir birikim sağlanmış oldu. Zor dönemlerde işsizlik sigortası işçinin güvencesi oldu. Henüz komisyon çalışmaları devam eden yeni kanun tasarısında, BAĞKUR sigortalısının da işsizlik fonundan yararlanması düşünülüyor. Esnaf Ahilik Sandığı, BAĞKUR’lunun işsizlik fonu olacak!

Esnaf Ahilik Sandığı

İsteğe bağlı sigortalılar, 6132 Sayılı Kanun tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere 4/b kapsamında kendi hesabına çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacaktır.

Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalısı Ne Ödeyecek?

Sigortalılar ve devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi ödeyecekler. Prime esas kazançlarının yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak alınacak. Buna göre en az asgari ücretten 35,55 TL sigortalı payı ve 17,77 TL devlet payı olarak ödenecek. Yine SGK tavan tutarından prim ödeyenler için de 266,62 TL sigortalı payı ve 133,31 TL devlet payı olarak ödenecek.

Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği

İflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenler,

  • Sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR’a doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,
  • Prim ödeme koşullarını yerine getirmeleri,
  • Prim borçlarının bulunmaması kaydıyla ödeneğe hak kazanırlar.

Sigortalının dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın %40 ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Sandığı ödeneği miktarı, asgari ücretin brüt tutarının %80 ini geçemez.

Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği

(4/b Sigortalıları İçin İşsizlik Ödeneği)

(GENEL ŞART: Sigortalılığın sona ermesinden önce 120 gün sürekli çalışmak)

Son 3 yıl içindeki Prim Ödeme Gün Sayısı

Esnaf Ahilik Sandığı Ödenek Süresi

720 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlar

180 gün

900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara

240 gün

1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara

300 gün