Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

İcraya Konu Alacaklar Taksitlendiriyor!

SGK, icraya konu olan alacaklarının tahsil edilmesinin uzun sürmesi ve borçluların da taleplerini dikkate alarak alacakları konusunda yeni bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye SGK tarafından 2016-28 Sayılı Genelgede yer verilmiş olup icraya konu olan alacakların taksitlendirilebilmektedir. Taksitlendirme imkânı, yapılandırma niteliğinde değildir.

SGK icraya konu edilen alacaklar, hukuk servisleri tarafından takip edilmektedir. İcra daireleri tarafından tahsil edilen tutarların SGK hesaplarına geçirilmesi zaman bakımından olumsuzluk yaratmaktadır. Aynı zamanda borçluların, icraya konu olan alacaklarının taksitler halinde ödenmesine yönelik talepleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla, icra takiplerine konu olan alacakların 24 aya kadar taksitlendirilmesi sağlanarak olumsuzlukların önüne geçilmek istenmiştir.