Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

Muvazaaya Yönelik Hazırlanan İş Müfettişi Raporuna İtiraz Süresi

11 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan 6552 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre, muvazaaya dayanan müfettiş raporuna karşı iş mahkemesine yapılacak itirazın süresi, raporun işverene tebliğ edildiği tarihten 6 işgünü iken, bu süre 30 işgünü olarak değiştirilmiştir. Buna göre alt işverenlik yönetmeliğinde yapılan düzenleme şöyledir;

a.            Asıl işveren- alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir.

b.            Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.

c.            İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır.

d.            Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir.

e.            Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

f.             Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır