Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

FAZLA ÇALIŞMA ONAYINDA YENİ DÜZENLEME

 

25.08.2017 tarihli Resmî Gazete “İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmelikte yapılan düzenleme göre fazla çalışma onayının her yıl başında alınmasına dair yükümlülük kaldırıldı.

Bilindiği üzere, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekmekte olup fazla çalışma ihtiyacı olan işverence fazla çalışma onayı her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınmaktaydı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınacak ve işçi özlük dosyasında saklanacaktır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecektir.