Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik

25.08.2017 tarihli Resmî Gazete “İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup yapılan düzenlemeler şöyledir;

  1. Yeraltı Maden İşlerinde Çalışanların Haftalık/Günlük Çalışma Süresi

4 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 6645 Sayılı Torba yasayla yer altı maden işyerlerinde çalışanlar çalışma koşullarında birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olacaktır.

  1. Turizm Sektöründe Denkleştirme

2016 yılında turizm sektöründe yaşanan ekonomi yönünde olumsuzluklar nedeniyle bu sektöre özgü olarak birtakım esnek düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri 20 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan 6715 Sayılı torba yasada düzenlenen turizm sektöründeki denkleştirme süresine ilişkindir.

Genel kural olarak denkleştirme iki aylık sürede yapılabilir; bu süre toplu iş sözleşmesiyle dört aya kadar çıkarılabilir. Turizm sektöründe denkleştirme ise dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı biçimde düzenlenebilir; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.