Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

Yayınlanmış Makaleler

1- Diyalog

2- Yaklaşım

3- Sosyal Güvenlik Dünyası

4- Vergi Dünyası

5- Mali Kılavuz

6- Mali Çözüm

7- Legal Mali Hukuk

8- İş Hukukunda Alt İşveren Unsurları ve Uygulamaları, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı: 74, Ocak-Şubat-Mart 2006, İstanbul, S.179–184 www.ismmmo.org.tr

9- Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı: 75, Nisan-Mayıs 2006, İstanbul, S.171–185 www.ismmmo.org.tr

10- İş Sözleşmesi Devri’nin Hukuki Sonuçları, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı:76, Haziran-Temmuz 2006, İstanbul, S.195–201 (www.ismmmo.org.tr

11- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,Grev ve Lokavt Kanunu Uyarınca Toplu Pazarlık Süreci, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:17, Sayı:82, Temmuz-Ağustos 2007, İstanbul, S.151–157 www.ismmmo.org.tr

12- İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:17, Sayı:83, Eylül-Ekim 2007, İstanbul, S.141–148 www.ismmmo.org.tr

13- İşyeri Kurullarının Yetki, Sorumlulukları ve Etkinleştirilmesi, Yerel İş Barışı Kongre Tebliğleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Eylül 2007, S. 27–38