Çobançeşme Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul +902126036050

Bordrolama Hizmetleri

-    Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması), 

-    Personel ücret bordrolarının hazırlanması, 

-    Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması, 

-    Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması, 

-    Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin